Selecteer een pagina

Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www,vanheesschoenmode.nl
Van Hees Schoenmode is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Gelderstraat 15
5081AA Hilvarenbeek
013 5051286
info@vanheesschoenmode.nl

Van Hees Schoenmode respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een mogelijkheid voor een klantenkaart …

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Van Hees Schoenmode u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website en onze winkel. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Welke gegevens verzamelen wij?
Van Hees Schoenmode verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website of inschrijving voor een cursus. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Klantenkaart
Voorletters en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

In onze winkel maken wij gebruik van camera toezicht om uw persoonlijke eigendommen en die in onze winkel te beschermen.

De website maakt geen gebruik van cookies.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een klantenkaart  worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben doch maximaal 7 jaar na uw laatste aankoop.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Van Hees Schoenmode hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Van Hees Schoenmode zal niet verstrekken of verkopen aan derden zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Derden-dienstverleners is van toepassing
Van Hees Schoenmode maakt gebruik van derden voor het verlenen van bepaalde diensten waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
U kunt een verzoek tot inzage indienen door het sturen van een e-mail naar info@vanheesschoenmode.nl . Ter controle van uw identiteit vraagt Van Hees Schoenmode u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Van Hees Schoenmode verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Dit beleid is opgesteld in november 2019.